De elementaire betekenis van water

Landlopers 3: De Dorstigen is geïnspireerd op de elementaire betekenis van water als schoonste goed van onze samenleving. De theaterwandeling is een samenwerking tussen De Kwekerij en Waterschap De Dommel. Aanleiding is de honderdjarige herdenking van het eerste Voorste Stroom arrest in 1915. Deze juridische strijd resulteerde in de bouw van het rioolgemaal Moerenburg, de eerste waterzuivering van Nederland.