De XBubbel is een tastbare, fysieke interventie waar leerlingen (van 16 t/m 21 jaar) aan deel kunnen nemen. Aan de interventie zit een groepsgesprek (de Bubbel-praat) gekoppeld om in gezamenlijkheid terug te blikken op de verschillende ervaringen en in gesprek te gaan over mentale issues.